Balandžio mėnesio programos 9F9M dalyvis – KTU Cheminės technologijos fakultetas

Bal 09 2024

KTU Cheminės technologijos fakultetas/KTU Faculty of Chemical Technology – balandžio mėnesio programos „9 fakultetai – 9 mėnesiai“ (#9F9M) dalyvis.

🔺 Cheminės technologijos fakultetas įkurtas 1947 m. gruodžio 9 d. Kauno valstybiniame universitete, kuris 1950 m. spalio 31 d. buvo performuotas į Kauno politechnikos institutą ir 1990 m. spalio 30 d. tapo Kauno technologijos universitetu.

🔺 Įkurtame fakultete buvo Fizinės chemijos katedra (1950–1970 m. ji vadinosi Fizinės ir koloidų chemijos katedra), Neorganinės chemijos katedra, nuo kurios 1964 m. atskilo Bendrosios chemijos katedra, Neorganinės technologijos katedra, 1950 m. transformuota į Silikatų technologijos katedrą, Organinės chemijos ir Organinės technologijos katedros. Iš pastarosios 1951 m. atskilo Maisto produktų technologijos katedra.

🔺 1956 m. Organinės chemijos ir Organinės technologijos katedros buvo sujungtos į vieną Organinės chemijos ir technologijos katedrą, kuri 1965 m. rugsėjo 1 d. vėl buvo padalinta į dvi savarankiškas – Organinės chemijos ir Organinės technologijos katedras.

🔺 1988 m. įkurta Inžinerinės ekologijos katedra.

🔺 2005 m. įkurtas Sintetinės chemijos institutas.

🔺 2010 m. fakulteto ir ES sanglaudos fondo lėšomis buvo moderniai įrengtas Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centras.

🔺 2013 m. sujungtos Bendrosios chemijos, Neorganinės chemijos ir Fizikinės chemijos katedros į vieną Fizikinės ir neorganinės chemijos katedrą. Inžinerinės ekologijos katedra pervadinta į Aplinkosaugos technologijos, Maisto produktų technologijos – į Maisto mokslo ir technologijos, Organinės technologijos – į Polimerų chemijos ir technologijos.

🔺 Šiandien Cheminės technologijos fakultetas plėtoja aukšto tarptautinio lygio tyrimais grįstus mokslinius tyrimus chemijos ir cheminės technologijos, maisto technologijos, biotechnologijos ir aplinkosaugos technologijos srityse, kuria aukštos pridėtinės vertės ir novatoriškas žinias, medžiagas ir technologijas darniam vystymuisi.

Kviečiame Cheminės technologijos fakulteto #alumni, KTU bendruomenės narius, studentus dalyvauti fakulteto renginiuose. Sekite naujienas!

Naujienlaiškis / Newsletter

Nario mokestis

Nario mokestis – puiki galimybė prisidėti prie KTU Alumnų asociacijos veiklų vystymo. Surinkti narystės mokesčiai naudojami alumnų susitikimų organizavimui, jaunųjų Universiteto talentų rėmimui ir aktyviausiųjų studentų stipendijoms.

KTU Alumnų asociacijos susirinkimo metu nustatytas tikrojo nario mokestis – 50 Eur. Nario mokestis mokamas iki kalendorinių metų vasario 1 d. už einamuosius metus. Plačiau skaityti čia. Dėkojame.

Membership fee

The membership fee is a great opportunity to contribute to the development of the activities of the KTU Alumni Association. The collected membership fees are used to organise Alumni meetings, support young talents of the University and to establish scholarships for the most active students.

The fee for a full member is  50 EUR and it was set at during the meeting of all members of KTU Alumni Association. The membership fee is payable by February 1st for the current year. Read more here. Thank you.

Nario registracija / Member registration

Bendra informacija / General info

Žingsnis / Step

1/3

Pildymo progresas / Progress

0%

Prisijungimas


Arba prisijunkite per

Neturi paskyros? Sukurk ją čia