Birželio mėnuo skirtas KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetui ir alumnams

Bir 05 2024

Pristatome birželio mėnesio programos „9 fakultetai – 9 mėnesiai“ programos dalyvį – KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas (PTVF) 🤩

🔸 KTU PTVF yra reikšminga aukštojo mokslo institucija Lietuvoje, teikianti aukštąjį mokslą technologijų ir verslo srityse. Fakultetas oficialiai įkurtas 1961 metais kaip Kauno politechnikos instituto Panevėžio vakarinis skyrius. Per kelis dešimtmečius jis išaugo ir įgavo savo dabartinį statusą ir pavadinimą, tapdamas svarbia KTU dalimi.

🔸 Lyderiaujantis kompetencijų centras Šiaurės rytų Lietuvoje, vykdantis tarpsritines aukšto lygio universitetines studijas ir generuojantis verslo ir mokslo intelektualius sprendimus.

🔸 Fakulteto misija – vykdyti kokybiškas universitetines studijas ir kurti technologijų bei verslo sanglauda paremtas mokslo žinias, skatinančias Šiaurės rytų Lietuvos regiono plėtrą.

🔸 Fakultetas siūlo įvairias magistrantūros studijų programas, apimančias tokias kryptis kaip elektronikos inžinerija, statybos inžinerija bei vadyba. Šios programos yra skirtos tobulinti studentų žinias ir įgūdžius, suteikiant jiems galimybę tapti aukštos kvalifikacijos specialistais ir lyderiais savo srityse. Fakultete taip pat vykdoma aktyvi mokslinių tyrimų veikla, orientuota į inovacijas ir technologinę pažangą.

🔸 PTVF palaiko glaudžius ryšius su verslo sektoriaus įmonėmis ir kitomis švietimo bei mokslinių tyrimų institucijomis tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Šis bendradarbiavimas padeda studentams įgyti praktinių žinių ir įgūdžių, taip pat skatina mokslinių tyrimų ir inovacijų plėtrą.

🔸 Per daugiau nei pusę amžiaus fakultetas išugdė daugybę specialistų, kurie sėkmingai dirba įvairiose srityse tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Fakulteto absolventai yra vertinami darbo rinkoje už jų profesionalumą, inovatyvumą ir kūrybiškumą.

🔸 KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas yra svarbi aukštojo mokslo institucija Aukštaitijos regione, teikianti kokybišką išsilavinimą ir prisidedanti prie technologijų ir verslo sektorių plėtros. Fakultetas nuolat tobulėja ir prisitaiko prie besikeičiančių rinkos poreikių, siekdamas užtikrinti savo studentų sėkmę ir prisidėti prie regiono bei šalies vystymosi.

PTVF alumnų sugrįžtuvės į fakultetą jau šį penktadienį!

Naujienlaiškis / Newsletter

Nario mokestis

Nario mokestis – puiki galimybė prisidėti prie KTU Alumnų asociacijos veiklų vystymo. Surinkti narystės mokesčiai naudojami alumnų susitikimų organizavimui, jaunųjų Universiteto talentų rėmimui ir aktyviausiųjų studentų stipendijoms.

KTU Alumnų asociacijos susirinkimo metu nustatytas tikrojo nario mokestis – 50 Eur. Nario mokestis mokamas iki kalendorinių metų vasario 1 d. už einamuosius metus. Plačiau skaityti čia. Dėkojame.

Membership fee

The membership fee is a great opportunity to contribute to the development of the activities of the KTU Alumni Association. The collected membership fees are used to organise Alumni meetings, support young talents of the University and to establish scholarships for the most active students.

The fee for a full member is  50 EUR and it was set at during the meeting of all members of KTU Alumni Association. The membership fee is payable by February 1st for the current year. Read more here. Thank you.

Nario registracija / Member registration

Bendra informacija / General info

Žingsnis / Step

1/3

Pildymo progresas / Progress

0%

Prisijungimas


Arba prisijunkite per

Neturi paskyros? Sukurk ją čia