Kviečiame tapti karjeros mentoriumi / We invite you to become a career mentor

Kauno technologijos universitete veikia unikali mentorystės programa GUIDed. Programa skirta skatinti, patarti, ugdyti ir įkvepti studentą jo pasirinktame karjeros kelyje, nes Jūsų karjeros kelias jam įdomus, o savojo jis dar tik ieško.

Universiteto mentorystės programoje laukiami įvairių sričių specialistai, kurie gali ir nori skirti laiko mūsų studentams.

Karjeros mentorių registracija vyksta iki rugpjūčio 31 d. el. paštu guided@ktu.lt. 

Daugiau informacijos apie minėtą programą rasite leidinyje KTU Mentorystės programa.

__________________________________________________

Kaunas University of Technology runs a unique mentorship programme GUIDed. This programme intended to encourage, advise, educate and inspire the student in his or her career path, because your career path is interesting to him or her, and he or she is still looking for his or her own.

The mentorship programme welcomes professionals from a variety of fields.

Registration for career mentors is open until August 31st by e-mail guided@ktu.lt.