Visuotinis KTU Alumnų asociacijos narių susirinkimas

KTU Alumnų asociacijos prezidento Dariaus Vaičiulio vardu kviečiame Jus į visuotinį KTU Alumnų asociacijos narių susirinkimą, kuris vyks š. m. kovo 30 d. (ketvirtadienį) nuo 17 val. KTU Santakos slėnio A228 salėje.

Susirinkimo metu bus renkamas KTU Alumnų asociacijos Prezidentas, Valdyba ir Kontrolės komitetas, tvirtinami asociacijos veiklos dokumentai.

Primename, kad pagal asociacijos įstatus, teisę balsuoti ir kandidatuoti turi tikrieji asociacijos nariai, sumokėję narystės mokestį einamaisiais metais.

KTU Alumnų asociacijos susirinkimas – atviras visiems absolventams. Norint dalyvauti visuotiniame narių susirinkime prašome užpildyti registracijos formą.

Susirinkimo darbotvarkė

17:00 – 17:10 val. Susirinkimo atidarymas.

17:10 – 17:15 val. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

17:15 – 17:20 val. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. Kvorumo tikrinimas.

17:20 – 17:25 val. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.

17:25 – 17:40 val. KTU Alumnų asociacijos prezidento veiklos ataskaita ir Asociacijos finansinė atskaitomybė. Klausimai.

17:40 – 17:55 val. KTU Alumnų asociacijos Kontrolės komiteto ataskaita. Klausimai.

17:55 – 18:10 val. Kandidatų į Prezidento postą kėlimas ir prisistatymas.

18:10 – 18:25 val. Kandidatų į Valdybos ir Kontrolės komiteto narius kėlimas ir prisistatymas.

18:25 – 18:40 val. Klausimai kandidatams.

18:40 – 18:55 val. Balsavimas. Pertrauka.

18:55 – 19:10 val. Balsavimo rezultatų skaičiavimas.

19:10 – 19:20 val. Balsavimo rezultatų skelbimas ir tvirtinimas.

19:20 – 19:30 val. Prezidento žodis. Susirinkimo uždarymas.

Kilus klausimams rašykite alumni@ktu.lt arba skambinkite +370 626 73904.