Vienas iš Alumnų asociacijos valdybos uždavinių – stiprinti alumnų bendruomenę, kad ji taptų galinga jėga.

dv

Asociacijoje valdymo sprendimus priimama:

  • Asociacijos narių susirinkimas, šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Susirinkimo posėdžiai atviri. Sprendžiamojo balso teisę turi visi susirinkime dalyvaujantys asociacijos tikrieji nariai.
  • Prezidentas, kurį dviejų metų kadencijai renka tikrieji nariai susirinkimo metu.
  • Valdyba, sudaryta iš šešių susirinkime išrinktų narių bei KTU ir KTU Studentų atstovybės deleguotų atstovų.

Veiklą prižiūri susirinkimo išrinktas kontrolės komitetas.

Valdyba

dv

Darius Vaičiulis

UAB „Spaineta“ direktorius, KTU Alumnų asociacijos prezidentas

Tomas

Tomas Urbonas

UAB „Sonaro“ direktorius, KTU Alumnų asociacijos valdybos pirmininkas

image 58

Juozas Tunaitis

UAB „Hdrgen“ technikos direktorius

rolandas malaiška

Rolandas Malaiška

Įmonių grupės UAB „Terix“ savininkas

Vida Drąsutė

KTU Alumnų centro vadovė (KTU deleguota atstovė)

Mantas Raišys

HELM LT, MB, INCON, UAB vadovas/savininkas, Torkretas, MB dalininkas

Inga Sebeikienė

UAB „Transera“ direktorė

Agnė Šulčiūtė

KTU Cheminės technologijos fakulteto docentė

Eglė Liubancaitė

KTU SA Organizacijos stiprinimo viceprezidentė (KTU Studentų atstovybės deleguotas atstovas)

Kontrolės komitetas

image 57

Aleksandr Geraskin

UAB „Kiwa Inspecta“ ekspertas, kontrolės komiteto pirmininkas

image 50

Robertas Alzbutas

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto profesorius

Romualdas Taurozas

UAB „Statybų vizija“ direktoriaus pavaduotojas